Refresh

24 - 27 sierpnia 2017, Ośrodek Radość Warszawa

ReFresh to festiwal chrześcijański, którego celem jest realny, intencjonalny wpływ na młode osoby w naszym kraju. Chcemy pomagać im wzrastać, poznawać nowe osoby i dobrze się przy tym bawić.

Koncerty

 
 

Kasia Kiklewicz

Kasia Kiklewicz więcej o Kasi Kiklewicz

Wykładowcy

Sławomir Foks

Sławomir Foks Poczytaj o wykładzie

Józef – Sławomir Foks

Sławek poprowadzi nas w rozważaniu na temat charakteru Józefa, który ufał Bogu pomimo trudności, które spotykały go przez lata.

Pochodzi z Bydgoszczy. Przez wiele lat był liderem młodzieżowym i organizatorem obozów w Oćwiece. Ukończył teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był pastorem SCh „Fordon” oraz wykładowcą Seminarium KE w Bydgoszczy i WBST w Warszawie. Od 2014 jest Pastorem Kościoła Z10 w Warszawie. Jest nie tylko kaznodzieją, ale również muzykiem. Mąż Oli, tata Kuby i Piotra.

 

Mateusz Nowacki

Mateusz Nowacki Poczytaj o wykładzie

Piotr – Mateusz Nowacki

„Gdy przechodził brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak raz z jednej, raz z drugiej strony rzucali w wodę sieć. Byli oni rybakami. Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za Nim.”
Ew. Marka 1:16-18

Szymon Piotr jest jednym z filarów - jednym z kluczowych uczniów w Bożym planie. Powołany do grona dwunastu, przewodzi grupie, trzyma się blisko swojego Mistrza. Ale także upada, odwraca się od Niego, wypiera się Jezusa. Spojrzenie na Piotra pozwala nam się zastanowić nad tym, czym jest naśladowanie Jezusa.

Mateusz Nowacki, szerzej znany jako Matek. Wikariusz Zboru KChB w Gdyni, pochodzi z Malborka. Z wykształcenia inżynier robotyki, w Gdyńskim zborze odpowiedzialny za grupę młodzieżową oraz English Camp. Wieloletni wychowawca obozów chrześcijańskich dla nastolatków oraz dziecięcych, również mówca konferencyjny. Od 2 lat współorganizator konferencji Nie Zmarnuj Życia w Elblągu. Obecnie studiuje w szkole TCMI (Training for Christian Ministry Institute), na kierunku magisterskim. Prywatnie miłośnik motoryzacji oraz sztuk walki, pasjonat suchych żartów, wierny fan Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej oraz Zenka Martyniuka. Okazjonalnie wodzirej weselny.

Kazania do posłuchania: Tutaj

Zbigniew Niemasik

Zbigniew Niemasik Poczytaj o wykładzie

Adam – Zbigniew Niemasik

„Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.”
List do Rzymian 5:17

Adam, stworzony w doskonały sposób do życia z Bogiem upada i się od Niego odwraca. Adam to pierwsze stworzenie i grzech, przez którą panuje śmierć. Odpowiedź jest w Jezusie, który jest początkiem nowego stworzenia. On jest tym, który niesie odkupienie, odwraca los, na jaki skazany jest każdy człowiek.

Zbigniew Niemasik jest mężem od 22 lat, ojcem dwójki dzieci w wieku 21 i 18 lat. Od 25 lat jest zaangażowany w służbę młodzieży, narzeczonych i małżeństw. Od 18 lat jest pastorem Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni.

Kazania do posłuchania: Tutaj

 

Bartosz Sokół

Bartosz Sokół Poczytaj o wykładzie

Mojżesz – Bartosz Sokół

„Przestańcie sądzić, że to Ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i Mnie, gdyż on napisał o Mnie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, to jak możecie uwierzyć moim słowom?”
Ew. Jana 5:45-47

Mojżesz zostaje wybrany przez Boga, aby przekazać ludziom Jego prawo. Bóg objawia przez Swoje Słowo to, że jest święty i doskonały. Nie jesteśmy w stanie sami osiągnąć tej doskonałości i świętości. Potrzebujemy lepszej ofiary przebłagalnej – kogoś kto uczyni nas świętymi.

Bartosz Sokół - Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz student teologii w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Interesuje się historią chrześcijaństwa w kontekstach społecznych i kulturowych, filozofią oraz apologetyką. Służy w Społeczności Chrześcijańskiej w Katowicach i publikuje artykuły na portalach „Należeć do Jezusa” i „Myślę więc wierzę”.

Kazania do posłuchania: Tutaj

Marcin Górnicki

Marcin Górnicki Poczytaj o wykładzie

Abraham – Marcin Górnicki

„I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.”
Księga Rodzaju 12:1-3

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, obiecując mu błogosławieństwo i mnóstwo potomstwa. Abraham to pierwsze przymierze, pierwsza obietnica i początek narodu wybranego. Jezus to nowe przymierze, doskonałe i ostateczne. I tak, jak w przypadku Abrahama, tak i teraz Bóg oczekuje od nas jednego – wiary.

Marcin Górnicki jest pastorem pierwszego zboru kościoła chrześcijan baptystów w Białymstoku. Studiował w Warszawie na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 1999 był pastorem zboru w Kętrzynie, od 2005 służył w zborze „Spichlerz”, a w 2009 roku trafił do Białegostoku.

Kazania do posłuchania: Tutaj

 

Dawid Muszkiet

Dawid Muszkiet Poczytaj o wykładzie

Paweł – Dawid Muszkiet

„Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.”
2 List do Tymoteusza 2:1-3

Apostoł Paweł nazywa się „najmniejszym z apostołów”, ale to on jest tym, którego Bóg użył w największym stopniu do rozwoju kościoła i czynienia uczniami. Paweł uznał wszystko co miał, za bezwartościowe i żył misją dla Jezusa. Podróżował, szkolił uczniów i dbał o przywódców dając siebie nam za przykład do naśladowania, w naśladowaniu Jezusa.

Dawid Muszkiet od niemal 20 lat jest zaangażowany w szkolenie liderów oraz czynienie uczniami. Wierzy, że dynamiczne pomnażające się środowiska wiary nie powinny być ograniczone jedynie do dużych miast. Od kilku lat razem z żoną Joanną praktykuje kształtowanie sieci grup uczniowskich w niewielkich miastach wschodniego Mazowsza. Dawid z zawodu jest szkoleniowcem i facylitatorem, działa również w sektorze NGO.

Program

Czwartek 24.08 Piątek 25.08 Sobota 26.08 Niedziela 27.08
8:00 - 9:00   Poranna inspiracja
9:30 - 11:00 Rejestracja Spotkanie plenarne. Bartosz Sokół - czytaj Spotkanie plenarne. Sławomir Foks - czytaj Spotkanie plenarne. Dawid Muszkiet - czytaj
11:30 - 13:00 Warsztaty - sesja 1  
14:30 - 16:00 Warsztaty - sesja 2  
17:30 - 19:30 Program wieczorny. Zbigniew Niemasik - czytaj Program wieczorny. Marcin Górnicki - czytaj Program wieczorny. Mateusz Nowacki - czytaj  
19:30 - 21:00 Koncert - TAU Koncert - TGD Koncert - Mate.o  
21:00 - ... after-party  

Rejestracja

Dołącz do nas jako wolontariusz

Wolontariat

Kontakt

Rafał Dziarski

+48 728 465 839

kontakt@refreshfestiwal.pl

Konto Bankowe
Duszpasterstwo Młodzieży KChB
27 2130 0004 2001 0646 4077 0002

Dołącz do nas jako wolontariusz

Wolontariat